Home UI/UX Tổng hợp các trang tạp chí hay về UI/UX

Tổng hợp các trang tạp chí hay về UI/UX

28

Dưới đây là các trang blog/tạp chí do mình tự tổng hợp lại từ việc research trong quá trình làm việc, danh sách trang sẽ được cập nhật liên tục trong bài viết:

  1. http://idesign.vn: tạp chí hàng đầu dành cho dân thiết kế tại Việt Nam
  2. https://uxdesign.cc
  3. https://www.mobilespoon.net